Seantu rasóireacht ar an bhealach ar ais?

B’fhéidir go bhfaca tú fógraí nua ar bhoithre na Poblachta ar na mallaibh: ‘The Wild Atlantic Way’, nó ‘Slí an Atlantaigh Fhiáin’, agus gur chuir tú ceist ort fúthu. Téann an tslí ó Inis Eoghain go Cionn tSáile ach ní tionsxcadal nua é seo: ar bhóithre atá ann cheana atá an tslí.

Níl Tony Birtell sásta leis an choincheap (beo.ie, Bealtaine). Deir sé go bhfuil an tionscnamh go hiomlán as alt san aois turasóireachta inbhuanaithe.Tá Rialtas na Breataine Bige ag iarraidh daoine a mhealladh go dtí an tír sin le siúlóidí traidisiúnta a dhéanamh ar an chosta álainn thall. Shiúil 2.8 m duine cuid de Shlí chósta na Breataine Bige I mbliain amháin. D’fhan 800,000 cuairteoir thar oíche in ostáin agus tithe aíochta. Shaothraigh an modh turasóireachta seo £16m don gheilleagar. Shiúil 197,000 oilithreach el Camino de Santiago sa Spáinn i 2012. Tá a lán slite traidisiúnta in Éirinn, slite oilithreachta ina measc. Is féidir an turasóireacht seo a fhorbairt, gan amhras, cé nach bhfuil morán naomh thart in Éirinn na laethanta seo.

Tá cur síos ag Ciara Nic Gabhann ar Fhéile na gCeilteach i nDoire. D’éirigh thar barr leis an Fhéile, a deir sí. ‘Bhí fonn spleodrach beoga le brath ar chách i sráideanna Dhoire.Is mórócáid cheoil,rince, amhránaíocht agus cumadóireachta í an Fhéile.’ Maíonn sí go bhfuil ról an-tábhachtach ag na féilte móra Gaelacha maidir le hathmhuintearas idir an Bhreatain agus an tír seo.

Tá alt an-spéisiúil ag Robert McMillen ar cheol Gaelach agus ar cheolchoirm a d’eagraigh Van Morrison i nDún Laoghaire anuraidh.

Cuireann Seosamh Mac Muirí agallamh ar Ailbhe Nic Giolla Bhríde, iníon le Tomás an Bhungaló, nach maireann. Is scríbhneoir bisiúil í agus tá leabhair a scríobh sí aistrithe go Sínis, go Gaidhlig, go Cóiréis agus go Danmhairgis. Tá sé deas a fheiceáil go bhfuil scríbhneoirí den scoth ag obair leo go fóill d’ainneoin iarrachtaí Fhoras na Gaeilge.

Tá lón léitheoireachta in beo.ie an mhí seo arís. Ná caill é.

Old tourism making a come-back?

Perhaps you have seen road signs in the republic recently: ‘The wild Atlantic Way’, or ‘Slí an Atlantaigh Fhiáin ‘ and you have wondered what they are about. The Way goes from Inis Eoghain to Kinsale, but this is not a new project: the route is along established roads. Tony Birtell is not too happy with the idea (beo.ie, May). He says that the project is not in keeping with the age of sustainable tourism.

The Welsh government is trying to attract people to that country to go on traditional walks along the beautiful coast there. 2.8 million people have walked part of the Welsh coastal way in one year. 800,000 visitors have stayed overnight in hotels and bed and breakfast establishments. This form of tourism has contributed £16,000,000 to the economy. 197,000 pilgrims walked the pilgrimage Route of St. James in Spain in 2012. There are traditional walks in Ireland, including pilgrim routes. This form of tourism can be developed, although we don’t have so many saints around these days.

Ciara Nic Gabhann reports on the Pan Celtic festival in Derry. The festival was a great success, she says.‘ There was a cheerful, lively atmosphere in the streets of Derry. It is a great event, embracing music, dance, singing, and musical composition.’ She says that the big Gaelic festivals have an important role in reconciliation between Britain and this country.

Robert Mc Millen has a very interesting article on Gaelic music and on a concert that Van Morrison organised in Dún |Laoghaire last year.

Seosamh Ó Muiri interviews Ailbhe Nic Giolla Bhríde , daughter of the late Tomás an Bhungaló. She is a prolific writer, and her books have been translated into Chinese, Scottish Gaelic, Korean and Danish. It is nice to see that we still have writers working away despite the efforts of Foras na Gaeilge.