SEOID

Tá leabhar gleoite os mo chomhair faoi stair na healaíne. Leabhar ildaite le dathanna geala atá ann. Insíonn sé scéal na healaíne ó na pictiúirí pluaise go dtí na péintéirí téibí, ó Michael Angelo go Andy Warhol. Clúdaíonn sé gach ilchríoch: ealaín phluaise na hAfraice, iaraiglifí na hÉigipte, cré-earraí na Síne, péintéirí bundúsacha, ealaín na Seapáine, srl. srl. Léirítear modhanna oibre: conas mósáic a dhéanamh, conas dathanna a dhéanamh, mar shampla. Tá caibidlí ann faoin Athbheochan, Leonardo, Goya, Van Gogh, Monet, Matisse, Picasso, Miró, Henry Moore agus a lán eile nach iad. Tá na mílte pictiúr ann. Bheadh sé an-deacair leabhar níos tarraingtí a fháil. Ní shílim go bhfuil mé ag dul thar fóir. ‘Leabhar Mór na hEalaíne’ an t-ainm atá ar an leabhar iontach seo. (Futa Fata, €14.95). Ó, dála an scéil, níor cheannaigh mé an leabhar go fóill: fuair mé é ón leabharlann i Seantalamh an tseachtain seo caite. Foilsíodh é i 2010, ach níor thug duine ar bith amach é go dtí seo! Sin mar atá sé maidir le leabhair Ghaeilge: foilseacháin den scoth ar fáil agus is cuma le lucht na Gaeilge. Mura léann daoine teanga, mura labhraíonn siad í go rialta, mura scríobhann siad í, mura n-éisteann siad léi, faigheann sí bás. Níl Einstein de dhíth chun sin a oibriú amach.

Thig leat ticéad leabharlainne a úsáid ar an dá thaobh den teorainn. Tá réimse réasúnta de leabhair Ghaeilge sna leabharlanna i nDoire. Tá na bailiúcháin i gCarn Domhnach agus Bun Cranncha an-mhaith. Tá rogha mhaith de leabhair do pháistí sa leabharlann shoghluaiste. Mar sin de, tá sé iontach furasta greim a fháil ar leabhar Gaeilge. An t-aon rud atá de dhíth anois ná na Gaeilgeoirí greim a bhreith orthu féin.

Nóta : Leabharlann Shoghluaiste: Gach Satharn: Magh (Halla Mhuire) 10.15 – 11.45; An Chúil Mhór ( Hollybush) 11.50 – 12.45.

A TREASURE

I have a delightful book in front of me about the history of art. It is in full colour, and brightly illustrated. It tells the history of art from cave paintings to abstract painters, from Michael Angelo to Andy Warhol. It covers every continent: African cave art, Egyptian hieroglyphics, Chinese pottery, Aborigine painters, Japanese art etc. etc. Techniques are explained: how to make a mosaic, how to create colours, for instance. It contains chapters on the Renaissance, Leonardo, Goya, Van Gogh, Monet, Matisse, Picasso, Miró, Henry Moore and many others. It has thousands of pictures. It would be difficult to find a more attractive book. I don’t think I am exaggerating. This marvellous book is called ‘Leabhar Mór na hEalaíne’ (Futa Fata €14.95). Oh, by the way, I have not bought the book yet: I got it from the library in Shantallow last week. It was published in 2010 and nobody had taken it out until now! That’s how things are with Irish books: first rate books available and Irish speakers don’t care. If people don’t read a language, if they don’t speak it regularly, if they don’t write it, if they don’t listen to it, it dies. You don’t need Einstein to work that one out.

You can use your library ticket on both sides of the border. There is a reasonable range of Irish books in the Derry libraries. The collections in Buncrana and Carn are very good. The mobile library has a good selection of children’s books. So it is very easy to get hold of an Irish book. All we need now is Irish speakers to get a grip of themselves.

Note; Cross Border Mobile Library: Every Saturday: Muff (St. Mary’s Community Hall) 10.15 -11.45; Culmore (Hollybush School) 11.50 -12.45.