Spraoi sa seomra ranga (agus taobh amuigh!)

Ag an am seo nuair atá a lán nuachtán ag dul ‘chuig an bhalla’, tá dea-scéal le hinsint ag lucht na Gaeilge. Chaill ‘Foinse’ a dheontas roinnt blianta ó shin ach ní rabhthas ábalta páipéar maith a mharú. Tháinig sé ar ais, níos lú, ach níos láidre, cosúil le dornálaí maith. Dáiltear saor in aisce é leis an Irish Independent gach Céadaoin. In eagrán clóite ‘Foinse’, bíonn nuacht, gné-ailt agus spórt, chomh maith le hábhar oideachasúil do bhunscoileanna, d’iarbhunscoileanna agus d’fhoghlaimeoirí fásta. Ach níl foireann dhíograiseach ‘Foinse’ sásta le nuachtán seachtainiúil amháin: tá suíomh idirlín ag ‘Foinse’ (foinse.ie) a nuashonraítear gach lá. Tá réimse ollmhór ábhair oideachais Ghaeilge ar fáil ar an suíomh. Cuirfidh gach foghlaimeoir Gaeilge idir óg agus aosta suim san ábhar seo.

An tseachtain seo caite, d’fhógair www.foinse.ie seoladh sraithe nua d’acmhainní saor in aisce do mhúinteoiri agus do dhaltaí bunscoile i gcomhar le COGG (www.cogg.ie). Tá os cionn 200 acmhainn den scoth, ina measc crosfhocail, póstaeir, cluichí, líon na bearnaí agus pleananna ceachtanna do mhúinteoirí ar fáil ar líne. Tá na hacmhainní ar fad bunaithe ar théamaí curaclaim agus tá siad fóirsteanach do gach leibhéal.

I measc na n-acmhainní nua, tá póstaeir dhaite tharrraingteacha. Is féidir na póstaeir seo a úsáid ar an chlár bhán idirghníomhach agus le huasteilgeoir, ach is féidir iad a úsáid ar bhealach níos traidisiúnta fosta.

Mar sin, téigh chuig www.foinse.ie agus gliogáil ar ‘Acmhainní’chun tús a chur le spraoi sa seomra ranga – agus taobh amuigh!

Fun inside and outside of the classroom!

At this time when many newspapers are going to the wall, Irish speakers have some good news. ‘Foinse’ lost its grant a few years ago, but they could not kill off a good newspaper. It came back, smaller, but stronger, like a good boxer. It is given away free every Wednesday with the Irish Independent. In the paper edition of ‘Foinse’, there are news, features and sport as well as educational material for primary schools, post-primary schools and adults.

But the enthusiastic staff of ‘Foinse’ are not just content to put out a weekly paper. ‘Foinse’ has an Irish language Internet site (www.foinse.ie) which is updated daily. There is a wide range of educational material available on the site. Learners of Irish, both young and old will be interested in this material.

Last week ‘www.foinse.ie’ announced the launch of a new free online series of resources for primary school teachers and pupils in conjunction with COGG (www.cogg.ie). More than 200 first class resources are available on line, including crosswords, posters, games, filling the gaps and lesson plans for teachers. All the resources are based on curriculum topics and are suitable for all levels.

Among the new resources are attractive coloured posters. These posters can be used on the interactive white board and with a projector, but they can also be used in a more traditional way.

So, go to www.foinse.ie and click on ‘Acmhainní’ and let the fun begin- inside and outside of the classroom!

Ranganna Gaeilge i Magh

Tá cúpla áit ar fáil go fóill don rang 5.30 – 7.00 p.m i Halla Mhuire gach Máirt. Déan teagmháil leis an Áisionad: (00353) 749384572.

Irish classes in Muff

There are still a few places available for the 5.30-7.00 pm class in St. Mary’s Community Hall on Tuesdays. Contact the Resource Centre: (00353)749384572.