TABHAIR AIRE, A AIRE!

Cuireann Robert McMillen agallamh ar Aire Oideachais na Sé Chontae, Caitríona Ruane, in ‘Beo’ an mhí seo (www.beo.ie). As Contae Mhaigh Eo í. Scéal an-suimiúil é scéal an Aire. I saol eile, bhí sí ina himreoir leadóige proifisiúnta. In áit dul ar an ollscoil, chuaigh sí go Meiriceá Láir agus chaith sí trí bliana ansin ag obair leis na bochtáin in El Salvador agus Nicearagua. D’fhill sí ar Éirinn i1987 agus ghlac sí post le Trócaire i mBaile Átha Cliath. I 1988 bhunaigh sise agus roinnt daoine eile CRD (Ionad Taighde agus Cáipéisíochta) i mBéal Feirste chun idirbheartaíocht a chruthú sa Tuaisceart. Rinneadh stiúrthóír Fhéile an Phobail di. Agallamh an-spéisiúil atá ann, ach chuir dhá rud ag an deireadh an-díomá orm. Tá tuismitheoirí agus daltaí i Liombó maidir leis an scrúdú aistrithe, agus ní deir an tAire mórán fá dtaobh de. Luann sí an dul chun cinn atá déanta maidir le Gaeloideachas, agus is cinnte go bhfuil obair mhór déanta aici. Ach ní luann sí meánscolaíocht trí Ghaeilge- rud nach bhfuil ar fáil i nDoire. Agus tá timpeallacht na mbunscoileanna Gaeilge sa chathair an-mhíshásúil chomh maith. De réir a chéile a leagtar na botháin, tá mé ag déanamh.(Seanfhocal nua-aimseartha)

Tá a lán ábhair eile in ‘Beo’ mar is gnách. Tuairiscíonn Alex Hijmans gur maraíodh na céadta ‘d’aon bhéim amháin’ sa Bhrasaíl i mí Eanáir agus go raibh na céadta eile ar iarraidh; maraíodh 35 in Queensland. Tá ailt san eagrán seo ar pholaitíocht, na healaíona, spórt, agus taisteal. Áis iontach atá ann. Tabhair cuairt ar an suíomh!

Robert McMillen interviews the Six County Education Minister, Caitríona Ruane, in ‘Beo’ this month (www.beo.ie). She is from County Mayo. The Minister’s story is a very interesting one. In another life, she was a professional tennis player. Instead of going to university, she went to Central America and she spent three years working with the impoverished people in El Salvador and Nicaragua. She came back to Ireland in 1987 and she took up a post with Trócaire in Dublin. In 1988 she and a number of others set up the CRD (Centre for Research and Documentation) in Belfast to create dialogue in the North. She was made director of Féile an Phobail. This is a very interesting article, but I was disappointed with two items at the end. Parents and pupils are in Limbo regarding the transfer test, and the Minister does not say much about it. She mentions the progress that has been made in Irish medium education and she has certainly done a great deal of work here. But she does not mention secondary education through Irish – something that is not available in Derry. And the environment of the Irish primary schools in Derry is also highly unsatisfactory. Huts are demolished gradually, I suppose. (A modern proverb)

 There is a lot more in ‘Beo’ as usual. Alex Hijmans reports that hundreds were killed ‘at one fell swoop’ in Brazil in January, and that hundreds of others were missing; 35 were killed in Queensland. There are articles in this edition on politics, the arts, sport, and travel. It is a marvellous resource. Visit the site!