Uachtaráin na hÉireann

1938 -1945: Dubhghlas de hÍde: Bunaitheoir Chonradh na Gaeilge. Scoláire Gaeilge, agus file. Scríobh sé an chéad dráma don stáitse i nGaeilge.

1945 - 1959: Seán T. Ó Ceallaigh: Duine de bhunaitheoirí Shinn Féin. Ghlac sé páirt in Éirí Amach na Cásca. Thaobhaigh sé le De Valera i gCogadh na gCarad. Bhí lámh aige i mbunú Fhianna Fáil.

1959 – 1973: Éamon de Valera: Rugadh é i Meiriceá. Ghlac sé páirt in Éirí Amach na Cásca. Bhí sé in éadan an Chonartha. D’fhág sé Sinn Féin. Bhunaigh sé Fianna Fáil. Taoiseach 1937-1948, 1951-4, 1957-9.

1973-74: Erskine Childers: Iriseoir. Rinneadh TD de i 1938. Bhí sé ina Aire i ranna éagsúla. Fuair sé bás go tobann.

1974-76: Cearbhall Ó Dálaigh: Breitheamh. D’éirigh sé as an Uachtaránacht mar gheall ar an Bhille um Cumhachtaí Éigeandála.

1976-1990: Pádraig Ó hIrghile. Dochtúir leighis. Bhí postanna tábhachtacha aige sa Rialtas. Phléigh sé iontráil na hÉireann sa Chomhphobal Eorpach (Aontas Eorpach).

1990-7: Máire Mhic Róibín: Dlíodóir. Gníomhaí ar son cearta. Thacaigh sí le grúpaí pobail agus le hÉireannaigh thar lear. D’éirigh sí as oifig le post a ghlacadh mar Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta Daonna.

1997-2011: Máire Mhic Ghiolla Íosa: Dlíodóir agus iriseoir. ‘Ag tógáil droichead’ a mana.

2011 - ?

Presidents of Ireland

1938-1945: Douglas Hyde: Founder of the Gaelic League. Irish scholar and poet. He wrote the first stage play in Irish.

1945-1959: Seán T. Ó Ceallaigh: One of the founders of Sinn Féin. He took part in the Easter Rising. He sided with De Valera in the Civil War. He helped found Fianna Fáil.

1959-1973: Éamon de Valera: Born in America. Took part in the Easter Rising. He opposed the Treaty. He left Sinn Féin. He founded Fianna Fáil. Taoiseach 1937-1948, 1951-4, 1957-9.

1973-74: Erskine Childers: Journalist. Was elected TD in 1938. Was Minister in various departments. Died suddenly.

1974-76: Cearbhall Ó Dálaigh: Judge. Resigned as President because of the Emergency Powers Bill.

1976-1990: Patrick Hillery: Doctor. Held important governmental posts. Negotiated Ireland’s membership of the European Community (European Union).

1990-7: Mary Robinson: Lawyer. Rights campaigner. Supported community groups and the Irish abroad. Left office to take up a post as UN Commissioner for Human Rights.

1997-2011: Mary McAleese: Lawyer and journalist. Her motto was ‘Building bridges’.

2011 - ?