Séamas Mac Annaidh

Rugadh Séamas Mac Annaidh i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1961.

Bhí a athair ina bhainisteoir bainc, agus bhí an teaghlach ina chónaí in áiteanna éagsúla in Éirinn sular shocraigh siad síos in Inis Ceithleann. D’fhreastail sé ar Ollscoil Uladh, Cúil Raithin, fuair sé céim sa Ghaeilge agus ansin fuair sé post mar leabharlannaí. D’fhoilsigh sé a chéad úrscéal, Cuaifeach mo Lon Dubh Buí, nuair a bhí sé 22 bliain d’aois agus tharraing an leabhar seo agus an dá scéal eile sa tríológ clú agus cáil air mar údar.( Aistríodh Cuaifeach mo Lon Dubh Buí go Rúisis.) Chaith sé tamall i nDoire ag obair leis an BBC sular chinn na saineolaithe an tAonad Gaeilge a bhogadh go Béal Feirste, cé go raibh foireann den scoth acu anseo. Is ceoltóir é fosta: bhí sé ina bhall de Lonta Fhear Manach a d’eisigh cúpla ceirnín. Is cuimhin liom é i gcabaret sa Ghaeláras blianta ó shin – oíche mhór cheoil, scéalaíochta agus chraic a bhí ann. Staraí údarásach atá ann chomh maith: tá leabhar Béarla ar stair na hÉireann scríofa aige atá ar fáil ar phraghas an-íseal. Tá Séamas ina chónai anois i gceantar álainn i bhFear Manach. Cuirtear agallamh air san eagrán reatha de beo.ie. Tá sé buartha faoi dhomhainscoilteadh sa chontae. ‘Níl a fhios againn cad é go díreach atá ann. Tuigimid go bhfuil ollchomhlachtaí idirnáisiúnta i gceist agus gur féidir leo an scéal a chasadh agus bréagscéalta a chur amach.’ Deirtear gur cúis le creathanna talún an domhainscoilteadh. Bhuel, tá a fhios ag Séamas ar a laghad cad is crith talún ann. Bhí sé sa Tuirc I 1999. ‘Bhí muid 80 míle ar shiúl ón chroílár, bhí na leapacha ag bogadh i lár na hoíche…bhí an áit ar fad scriosta.’ Tá éagsúlacht leathan d’ábhar in beo.ie an mhi seo arís, ó chúrsaí náisiúnta agus idirnáisiúnta go spórt agus na healaíona. Léigh an iris agus tacaigh léi. Cuireadh amhras i dtodhchaí beo.ie.

Séamas Mac Annaidh was born in Dublin in 1961.

His father was a bank manager and the family lived in various places in Ireland before settling in Enniskillen. He went to the University of Ulster, Coleraine, where he got a degree in Irish. He then got a job as a librarian. He published his first novel, Cuaifeach mo Lon Dubh Buí, when he was 22 years of age, and this book and the two other novels in the trilogy established his reputation as an author. (Cuaifeach mo Lon Dubh Buí has been translated into Russian.) He spent some time working in Derry with the BBC, before the experts decided to move the Irish Language Unit to Belfast, although they had a first rate team here. He is also a musician: he was a member of Lonta Fhear Manach. The group produced a few records. I remember him in cabaret in the Gaeláras some years ago - it was a great night of music, story- telling and craic. He is also recognised as an authority on history: he has written a history of Ireland in English which is available at a very low price. Séamas now lives in a beautiful area in County Fermanagh. He is interviewed in the current edition of beo.ie. He is worried about fracking in the county: ‘We don’t know exactly what is involved. We know that we are dealing with big international companies and that they can turn a story around and not give a true version.’ It is said that fracking causes earthquakes. Well, Séamas knows what an earthquake is like. He was in Turkey in 1999. ‘We were 80 miles from the centre of the quake, the beds were moving in the middle of the night… the whole place was wrecked.’

There is a great variety of material in beo.ie again his month, from national and international affairs to sport and the arts. Read and support the magazine. The future of beo.ie is uncertain.