Daidí na Nollag ag glacadh le litreacha Gaeige ó pháistí Dhoire

Tá fáilte roimh pháistí (agus daoine fásta) an cheantair litir a scríobh chuig Daidí na Nollag as Gaeilge agus freagra a fháil ar ais uaidh in am don Nollaig.
Santa greeting children at the Derry Christmas procession last year. Photo: George Sweeney. DER2248GS -  24Santa greeting children at the Derry Christmas procession last year. Photo: George Sweeney. DER2248GS -  24
Santa greeting children at the Derry Christmas procession last year. Photo: George Sweeney. DER2248GS - 24

Ní mór do gach litir bheith scríofa i nGaeilge agus í bheith faighte ag an seoladh thíos faoin Déardaoin 14 Nollaig 2023 nó is féidir na litreacha a phostáil i mbosca poist na Nollag a bheas in aice leis an carr sleamhnáin mór ar Chearnóg Halla na Cathrach, Doire ón 27ú Samhain 2023 – 14ú Nollaig 2023.

Déan cinnte go bhfuil ainm, seoladh agus postchód an pháiste scríofa go soiléir ar an litir, le déanamh cinnte go sroichfidh an cárta a cheann scríbe.

Hide Ad
Hide Ad

Is féidir na litreacha a fhágáil ag oifigí na Comhairle i nDoire ag an seoladh: Erin Hamilton, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Chathair Dhoire &

Cheantar an tSratha Báin, 98 Bóthar na Trá, Doire BT48 7NN.

Le tuilleadh eolais a fháil ar a bhfuil ar siúl sa chathar don Nollaig, gabh chuig www.derrystrabane.com/christmas.