Scéim Sparánachta Gaeltachta Líofa 2022 oscailte inniu

Fograíodh inniu (Déardaoin) go bhfuil Scéim Sparánachta Gaeltachta Líofa oscailte don bliain 2022.
Communities Minister Deirdre Hargey is pictured with pupils from Scoil an Droichid on a visit to open the 2022 Líofa Gaeltacht Bursary SchemeCommunities Minister Deirdre Hargey is pictured with pupils from Scoil an Droichid on a visit to open the 2022 Líofa Gaeltacht Bursary Scheme
Communities Minister Deirdre Hargey is pictured with pupils from Scoil an Droichid on a visit to open the 2022 Líofa Gaeltacht Bursary Scheme

Tá an scéim oscailte do mhic léinn a bhfuil a dtuismitheoirí ag fáil sochar de réir tástála achmainne, nó do dhaoine fásta atá ag foghlaim a fhaigheann ceann de na sochair cháilitheacha. Mar gheall go bhfuil an-tóir ar na sparánachtaí seo, tugtar tús áite dóibh siúd nach bhfuair sparánacht den chinnéal seo roimhe agus a chomhlíonann na critéir atá leagtha amach san fhoirm iarratais.

Dúirt an tAire Pobal Deirdre Hargey: “Tá lúcháir orm a fhógairt go bhfuil an Scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa oscailte anois le haghaidh iarratas. Seo é an chéad chlár ó thús na paindéime, rud a fhágann go mbeidh iarratasóirí rathúla ábalta Gaeilge a fhoghlaim arís agus ní hamháin sin beidh siad ábalta a bheith páirteach in imeachtaí cultúrtha éagsúla, leithéidi spóirt agus ceoil.

Hide Ad
Hide Ad

“Leis an scéim tá deis ann ceangail agus cairdis nua a dhéanamh le daoine a bhfuil an dearcadh céanna acu agus atá ag iarraidh a n-úsáid féin den teanga a fhorbairt.

Communities Minister Deirdre Hargey is pictured with Acting Principal Ashling Nic Giolla Bhéin on a visit to Scoil an Droichid to officially open the 2022 Líofa Gaeltacht Bursary Scheme. The Minister had the opportunity to meet with teachers and children from the school which provides both nursery and primary provision.Communities Minister Deirdre Hargey is pictured with Acting Principal Ashling Nic Giolla Bhéin on a visit to Scoil an Droichid to officially open the 2022 Líofa Gaeltacht Bursary Scheme. The Minister had the opportunity to meet with teachers and children from the school which provides both nursery and primary provision.
Communities Minister Deirdre Hargey is pictured with Acting Principal Ashling Nic Giolla Bhéin on a visit to Scoil an Droichid to officially open the 2022 Líofa Gaeltacht Bursary Scheme. The Minister had the opportunity to meet with teachers and children from the school which provides both nursery and primary provision.

“Bhí an scéim seo ina cuidiú cheana le breis is 750 duine fásta agus duine óga iad féin a thumadh i bpobal Gaeltachta agus cur lena líofacht sa teanga.”

Cuirfear 100 sparánacht ar fáil i bliana mar aon le 70 a fuair sparántacht sa bhliain 2020 ach nach raibh in ann freastal ar chúrsa Gaeltachta mar gheall ar chúrsaí Covid-19.

Bíonn deis ag daoine óga agus daoine fásta araon cuir lena gcuid líofacht sa teanga agus iad féin a thumadh sa Ghaeilge agus iad ar chúrsa Gaeltachta.

Hide Ad
Hide Ad

Sa Ghaeltacht tá deis ar fáil do dhaoine atá ag freastal iad féin a thumadh i bpobal Gaeltachta, cur lena gcuid eolais agus lena n-úsáid i dtaca leis an teanga ach freastal ar ranganna agus a bheith rannpháirteach i réimse leathan d’imeachtaí cultúrtha lena n-áirítear spórt agus ceol trí

Is féidir iarratais a chur isteach ar líne ar liofa.eu nó teagmháil a dhéanamh go díreach le Líofa ar 028 9051 5114.

Druidfear an scéim ar an 4 Márta 2022 agus cuirfear iarratasóirí rathúla ar an eolas faoi dheireadh mhí an Mhárta 2022.

Related topics: